Alles over inschrijven

Groep

Bedrag

Opmerking

Kleuterdansen 90 € 1,5u/week
Kleuters 80 €  1u/week
Recrea turnen 100 €  2u/week
Recrea dansen 80 €  1u/week
Acro/tumbling 100 €  2u/week

Keurturnen (selectie)

395 €  8u/week

Mini-keur (selectie) 

215 € 4u/week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

  • Het seizoen loopt van 6 september 2021 tot juni 2022.
  • In de vakantieperiodes wordt er niet getraind.
  • Elk nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de 2de les moet er ingeschreven en betaald worden.
  • Betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE34-7352-2416-7590 met vermelding van de naam van de gymnast en de turngroep.
  • We voorzien een gezinskorting vanaf 2 deelnemende leden per gezin. Deze korting bedraagt 5 euro.
  • We voorzien een groepskorting van 5 euro vanaf deelname van één lid aan 2 verschillende groepen. De korting bedraagt 10 euro bij deelname van één lid aan 3 verschillende groepen.
  • Indien er ingestapt wordt vanaf januari wordt het lidgeld met 20 % in mindering gebracht. Instappen vanaf maart betekent dat er een korting van 50 % wordt geteld.
  • Vanaf een jaarlidgeld van 250 euro mag het bedrag in twee schijven worden betaald; éénmaal in het begin van het seizoen en de tweede helft in januari. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het bestuur.
  • Na inschrijving ontvangt u een overzicht van het te betalen bedrag. De module berekent zelf het eindtotaal, inclusief de kortingen.

Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage en nadat de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven via de online inschrijfmodule, is de gymnast geldig verzekerd. Er volgt geen automatische bevestiging van uw betaling.

Bij vroegtijdig stoppen wordt het (resterende) lidgeld niet teruggestort. Enkel in geval van overmacht én mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (ziekte, verhuis, …) kan een deel van het lidgeld worden teruggestort na beslissing door het bestuur. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.


Word lid van turnkring Hogerop

Klik hier

Contact

Turnkring Hoger Op Neerpelt VZW

Zilverdenstraat 8 - 3900 Pelt
Ondernemingsnummer 0454.473.209
011/64.88.02

Email: turnkringhogeropneerpelt@gmail.com
 

Inschrijven

 

Schrijf je zeker in. Hoe je moet inschrijven vind je hier.